Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Phạm Nghĩa

  • Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Phạm Nghĩa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tầm nhìn Phạm Nghĩa Food là trở thành thương hiệu thực phẩm tin cậy về chất lượng; Cung cấp sản phẩm an toàn, sáng tạo, đa dạng và tiện ích cho khách hàng. Sản phẩm mang nét văn hóa đặc trưng vùng miền.

Sứ mệnh của Phạm Nghĩa Food là mang đến giá trị cho xã hội thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng, đóng góp giá trị cho đất nước, kết hợp thực hành trách nhiệm xã hội).

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN